הרווחים הצפויים לארגון

ארגון שיטמיע את הכלים והשיטות הכלולים בערכת ההישרדות, יאמץ לעצמו תפיסה המתמקדת בלקוחות ובהשגת יתרון ארוך טווח.

יחבר בין העובדים לבין החזון הארגוני, יעלה את הערך העצמי של העובדים, את המוטיבציה שלהם, ואת היצירתיות שלהם.

שינויים אלו יביאו להגדלת הפריון, ולשיפור בפרמטרים הכלכליים של הארגון.

  • מחקר שנערך בקרב 36,000 עובדים ב- 18 מדינות הראה שעסקים שאימצו לעצמם עקרונות ניהול ותרבות ארגונית המתאימים לסביבה העסקית החדשה, גוברים על המתחרים שלהם בפרמטרים הבאים: חדשנות, נאמנות עובדים, שביעות רצון לקוחות, התנהגות אתית, ביצועים כלכליים.
  • מחקר שנערך בקרב 50 עסקים בין לאומיים הראה שעסקים שאימצו לעצמם עקרונות ניהול ותרבות ארגונית המתאימים לסביבה העסקית החדשה, משיגים רווחיות תפעולית של 27% בממוצע, לאומת 14% בלבד בעסקים האחרים.

עולם העסקים, הספרות המקצועית, והמחקרים האקדמיים מלאים בדוגמאות של ארגונים שמצליחים בזכות עקרונות הניהול החדשים. יחד עם זאת, חייבים להגיד: התהליך הוא תהליך ארוך ומורכב. הרווחים אינם מופיעים ביום אחד. יש צורך במחויבות מלאה ולטווח ארוך של הנהלת העסק, וצריך לרתום את כל העובדים למשימה.


dan כל הזכויות שמורות לדן נועם | עיצוב אתר - לאה ברודנר